Condicions de compra

1. Naturalesa del contracte
Mitjançant aquest contracte Mallorcària (Decantalo Vinos SL. amb domicili social a Previsió 3, 07001 Palma, Illes Balears y NIF B57689523, inscrit al Registre Mercantil de Balears, Foli:139, Tom: 2444, Fulla: PM-66748, Inscripció: 2ª) ven al client (qualsevol persona física o jurídica amb la qual Mallorcària subscrigui qualsevol contracte de compravenda del seu catàleg) i aquest compra a Mallorcària el producte especificat a la factura. S’entén per ‘contracte’ l’operació de compravenda que s’instrumenta mitjançant aquest document. S’entén per ‘producte’ la mercaderia objecte del contracte de compra.

Acceptant aquestes condicions generals el client manifesta que és major d’edat d’acord amb la normativa vigent en el seu lloc de residència per a la compra d’alcohol.

2. Disponibilitat i preus
Les dades que apareixen a la nostra base de dades corresponen a productes que alguna vegada han entrat al nostre catàleg. No assumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pogués constar a la nostra pàgina. Encara que Mallorcària disposa en estoc de més del 90% del seu catàleg, no es garanteix una disponibilitat total en el moment de la compra. En el cas que una anyada d’un producte no estigui disponible, es substituirà el producte per un altre de la següent anyada.

3. Enviaments
L’import de les despeses d’enviament es sumarà al preu total.

4. Pagament
Quan es tracti d’enviaments, el pagament del producte s’efectuarà en alguna de les formes que s’indiquen a continuació, a elecció del comprador: transferència bancària, pagament online amb targeta de crèdit o pagament mitjançant la plataforma Paypal.

Mallorcària farà lliurament de la corresponent factura al client de forma digital mitjançant l’enviament per email i en el moment de lliurament de la comanda. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de la compra.

5. Cancelacions i devolucions
Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l’enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies després d’haver rebut el producte. Les despeses d’enviament corren a càrrec del client. L’import de la compra no es retornarà, però es podrà utilitzar en una altra compra.

Queden exclosos d’aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’un error nostre o d’algun defecte del producte. En aquest cas, Mallorcària es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual. També es farà càrrec de les despeses de devolució i d’enviament. En el cas que no es pogués fer el canvi es reintegrarà l’import. Per fer efectiva una devolució posa’t en contacte amb nosaltres al telèfon 971 108 225 o al correu electrònic tenda@mallorcaria.com

6. Seguretat i confidencialitat
En compliment del que estableix la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el moment en que un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda i enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin resultar de interès als nostres clients. Mallorcària assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries.

Mallorcària es compromet a no donar-les un altre ús que l’acordat ni a cedir-les ni vendre-les a tercers sota cap concepte. En qualsevol cas els clients de Mallorcària podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic tenda@mallorcaria.com